Grzegorz Dziedzic
Koordynator Sprzedaży - Wyroby Medyczne
Tel: +48  885 960 437, E-mail: grzegorz.dziedzic@tuv.com

Kamil Zieliński
Kierownik ds. Kluczowych Klientów - Wyroby Medyczne
Tel: +48  885 960 438, E-mail: kamil.zielinski@tuv.com